Postduiven sport in Oude Pekela
Samenspel Delfzijl - Oude Pekela
Laatste nieuws 12 juni 2020.
N.a.v. het nieuwe protocol Covid 19 mogen we weer vliegen in competitie verband.
Er zal dus weer een gewone uitslag worden geproduceerd.
Tevens is het weer mogelijk om te poulen conform voorgaande jaren. Klik voor concept.
In de bijlage ziet u de voornemens m.b.t. het seizoen 2020 waarbij we moeten afwachten wat voor wijzigingen er plaatsvinden in het vliegprogramma en de gevolgen daarvan.
We zullen u hiervan op de hoogte stellen zodra deze informatie bekend is. 
Abusievelijk heeft Compuclub de eerste 2 trainingsvluchten 25 eurocent in rekening gebracht per deelnemer.
Dit is niet correct wan dat geldt enkel voor de vluchten waar gratis prijzen op kunnen worden gewonnen.
De secretaris van uw vereniging is hierover geïnformeerd hoe dit te verwerken. 
Een minder prettige mededeling ontvingen we de afgelopen week en wel dat Compuclub heeft besloten dat er voor samenspel en cc niet meer gratis zal worden gerekend. Er zal naar het zich laat aanzien een rekengeld verhoging van 1 eurocent plaatsvinden.
Dit heeft consequenties voor het samenspel DOP en we zijn druk bezig hiervoor een oplossing te zoeken.
We zullen u verder via de mail informeren hoe we dit trachten op te lossen.