Postduiven sport in Oude Pekela
Samenspel Delfzijl - Oude Pekela

Vitesse          : V14, V15, V16, V17, V20, V22  (4 van 6)
Midfond         : M18, M19, M21, M23, M24, M25, M27 (5 van 7)
Dagfond        : E20, E22, E24, E26, E28, E30 (4 van 6)
Jonge duiven : J29, J30, J31, J32, J33, J34, J35, J36 (5 van 8)

Natoer           : N33, N34, N35, N36, N37 (4 van 5)

Meerdaagse fond : A21, A23, A24, A26, A27, A30 (4 van 6)

Generaal kampioenen Nationaal samenspel DOP 2017 dagfond en meerdaagse fond.

v.l.n.r. Dylan Hilbrands, comb Westerhuis (Epko en Wimmie), Arend Meijerhof, Gerrie v.d. Velde, Jan Broersma, Ton v.d. Walle en

geknield Richard Hilbrands (comb Hilbrands & Zn)

Generaal kampioenen NIC 0137 en Nationaal samenspel DOP 2016 dagfond en meerdaagse fond.

v.l.n.r. Ton vd Walle, Jan Broersma, Johan Groenbroek (comb Hilbrands-Groenbroek) Henk Jansen Jzn, Arend Meijerhof, Peter Stuut ( E.J. stuut en zn) en Bennie Arends (comb Arends)