Postduiven sport in Oude Pekela
Samenspel Delfzijl - Oude Pekela
   Trouwe Duif Burg. Snaterlaan 44 Oude Pekela                                                                     Eemsvliegers Loodweg 2a Farmsum
Op de nieuwspagina altijd het laatste nieuws.
Een kleine impressie van de feestavond-huldiging van de kampioenen en prijswinnaars 19-10-2019 in de Broeckhof te Zuidbroek.

We zullen deze site gaan gebruiken voor info over het samenspel zoals daar zijn activiteiten buiten het wedvlucht seizoen alsmede alle zaken de wedvluchten betreffende. 

Ook in 2020 zullen we weer trachten ter verhoging van de attractiviteit enkele sponsors te werven om zodoende weer een mooi prijzenpakket te kunnen vervliegen.

Mocht u zich geroepen voelen dit samenspel te willen sponseren neem dan contact op met de webmaster welke u dan daarvoor misschien een link gunt op de website van ons samenspel.   

Het vliegprogramma, de inkorftijden en de uitslagen, van alles zult u hier op de hoogte worden gehouden.

De uitbreiding van het spel in samenwerking met diverse verenigingen in het Noord Oostelijk gebied is met ingang van 2019 gerealiseerd.

Mede één van de co-sponsoren is slager L.C. Stel uit Drieborg