Postduiven sport in Oude Pekela
Samenspel Delfzijl - Oude Pekela
Eemsvliegers Loodweg 2a Delfzijl                                                                  Trouwe Duif Burg. Snaterlaan 44 Oude Pekela
Eemsvliegers Loodweg 2 a
Delfzijl

We zullen deze site gaan gebruiken voor info over het samenspel zoals daar zijn activiteiten buiten het wedvlucht seizoen alsmede alle zaken de wedvluchten betreffende. 

Ook in 2019 zullen we weer trachten ter verhoging van de attractiviteit enkele sponsors te werven om zodoende weer een mooi prijzenpakket te kunnen vervliegen.

Mocht u zich geroepen voelen dit samenspel te willen sponseren neem dan contact op met de webmaster welke u dan daarvoor misschien een link gunt op de website van ons samenspel.   

Het vliegprogramma, de inkorftijden en de uitslagen, van alles zult u hier op de hoogte worden gehouden.

De uitbreiding van het spel in samenwerking met diverse verenigingen in het Noord Oostelijk gebied staat voor dit seizoen in de planning.